Team Postma

Het levenstestament

In een levenstestament bepaalt u zelf wie uw belangen gaat behartigen wanneer u dit zelf niet meer kunt, wil of mag. U geeft één of meerdere vertrouwenspersonen een volmacht om namens u in uw belang te handelen.

U kunt bijvoorbeeld wilsonbekwaam worden doordat:

• U een langere periode in het ziekenhuis verblijft
• U een dagje ouder wordt en te maken krijgt met dementie
• U onverhoopt in coma raakt
• U door een ziekte niet meer zelfstandig kan handelen

Wanneer u wilsonbekwaam bent, kunt u uw eigen belangen niet meer goed dienen. De gevolmachtigde(n) mag dan namens u handelingen verrichten.

 

Algehele volmacht

U kunt in het levenstestament laten vastleggen welke bevoegdheden de gevolmachtigde(n) krijgt. U kunt aan de gevolmachtigde(n) een algehele volmacht of een beperkte volmacht geven. Een algehele volmacht betekent dat de gevolmachtigde(n) alles voor u kan regelen. U kunt hierbij o.a. denken aan:

• Uw administratie voeren
• Uw aangifte inkomstenbelasting verzorgen
• Verzekeringen voor u stoppen of juist afsluiten
• Uw huis verkopen of uw huurhuis opzeggen als u daar niet meer terug kunt keren door uw gezondheidstoestand
• Geld voor u lenen
• Schulden aflossen
• Namens u zekerheid bieden (borg staan)
• Schenkingen doen uit uw vermogen (om belasting of eigen bijdrage voor een zorginstelling te besparen)

 

Beperkte volmacht

Bij beperkingen kunt aan de volgende zaken denken:

• De gevolmachtigde(n) mag geen schenkingen namens u doen
• De gevolmachtigde(n) mag geen leningen namens u verstrekken
• De gevolmachtigde(n) mag geen leningen voor u aangaan
• De gevolmachtigde(n) mag geen zekerheid (borg staan) namens u geven
• De gevolmachtigde(n) mag uw woning niet verkopen of uw huurhuis opzeggen

 

Medische zaken

In een levenstestament kunt u ook volmacht geven om uw medische zaken te regelen. U bepaalt zelf wie uw gevolmachtigde(n) is voor medische zaken. Deze gevolmachtigde(n) behartigt uw medische belangen.
Bijvoorbeeld:
• In overleg treden met uw behandelend arts
• Het bestellen van een herhaalrecept.

U kunt in het levenstestament ook wilsverklaringen laten opnemen. Voorbeelden hiervan zijn:

• Reanimatieverbod;
• Behandelverbod;
• Euthanasieverzoek.

Wanneer u wilsonbekwaam bent en uw arts van mening is dat u ongeneeslijk ziek bent en uw arts de overtuiging heeft dat u gezien uw ziektebeeld ernstig pijn lijdt, kan uw arts aan uw gevolmachtigde(n) vragen naar eventuele wilsverklaringen.

 

Wat gebeurt er als u wilsonbekwaam wordt en geen levenstestament hebt?

Bent u wilsonbekwaam en heeft u géén levenstestament of volmacht? Dan wijst een rechter een mentor, curator of bewindvoerder voor u aan. De rechter bepaalt wie dit wordt. Daar heeft u op dat moment zelf geen invloed meer op.

Bewindvoerder: De kantonrechter benoemt een bewindvoerder, wanneer u door uw lichamelijke en/of geestelijke toestand tijdelijk of blijvend niet meer in staat uw financiën te regelen? Hierdoor wordt uw vermogen beschermd.

Curator: De rechter benoemd een curator als u niet meer in staat uw eigen financiële en andere persoonlijke belangen te behartigen? Hierdoor worden uw persoonlijke belangen én uw vermogen beschermd.

Mentor: Als een arts geen naaste familie kan vinden wordt een mentor benoemd. Het gaat om mensen die hun persoonlijke belangen niet meer kunnen behartigen, bijvoorbeeld dementerenden, verstandelijk gehandicapten, psychiatrische patiënten of mensen die in coma liggen. Het gaat met name om beslissingen die moeten worden genomen over verzorging, verpleging, behandeling of begeleiding.

 

Neem zelf de regie in handen en kies voor een levenstestament

Kortom, met een levenstestament zorg je ervoor dat je de regie over je eigen leven behoudt. Zo voorkom je dat je partner, kinderen of andere familie en naasten achterblijven met een hoop vragen.

Neem daarom eens contact met Richard Kunst op; hij is een Gecertificeerd Estate Planner.

Bron: notaris.nl