Generatiehypotheek

Het is geen makkelijke tijd om je als starter op de woningmarkt te begeven. Een beperkt salaris, weinig spaargeld en (misschien) een flexibel contract kunnen zaken zijn die in de weg zitten. Het zal niemand ontgaan zijn; een woning kopen in deze tijd is verre van vanzelfsprekend.

Waar we in de vorige blog de 6 hypotheektips voor starters bespraken (met onder andere het jubelton, de garantstelling door ouders en een familiehypotheek, duiken we deze week in de generatiehypotheek. Want hoe fijn is het als je ouders of grootouders je helpen bij het kopen van een huis?

Wat is een generatiehypotheek en kan ik het ook krijgen?

Zoals gezegd is een woning kopen in deze tijd niet eenvoudig. Tegelijkertijd willen veel ouders en grootouders hun (klein)kind daarom maar wat graag vooruit helpen. Een generatiehypotheek biedt dan uitkomst want ze kunnen meetekenen voor de hypotheek. Dit geldt voor zowel de volledige hypotheeksom als voor een deel van de hypotheek dat het kind, op basis van de hypotheeknormen, nog niet zelfstandig kan dragen. Vergis je niet, bij een generatiehypotheek is het kind wel degelijk volledig verantwoordelijk voor het betalen van de maandlasten. Maar mocht dit door omstandigheden niet lukken, staan de (groot)ouders klaar om mee te betalen.

Gedurende de looptijd van de hypotheek kan de financiële situatie natuurlijk veranderen. En dat is ook de bedoeling van de generatiehypotheek: het kind moet uiteindelijk de hypotheek volledig zelf kunnen dragen. Als het inkomen voldoende is gestegen, wordt de hypotheek alleen op naam van het kind gezet. Het moet dus wel aannemelijk zijn dat het inkomen van het kind voldoende stijgt om op termijn de volledige hypotheek te kunnen dragen. Binnen 10 jaar is vaak een vereiste voor een generatiehypotheek. Ook wordt het inkomen van het kind én de (groot)ouders getoetst.

Hypotheekrente

Maar hoe zit het dan met de hypotheekrente? Een generatiehypotheek is in principe een reguliere hypotheek, alleen tekenen de (groot)ouders mee. Dat betekent dat de actuele hypotheekrente van de geldverstrekker als basis wordt gebruikt. Een klein addertje onder het gras is echter dat er een renteopslag kan worden gerekend omdat er meer geleend wordt dan de hypotheeknormen normaliter toestaan. Mits wordt voldaan aan de voorwaarden voor hypotheekrenteaftrek, zoals de hypotheeksom binnen 30 jaar minimaal annuïtair aflossen, is de rente van een generatiehypotheek fiscaal aftrekbaar voor het kind.

Let op: bij maar een beperkt aantal geldverstrekkers kunnen (groot)ouders meetekenen/ garant staan. Dit zijn momenteel AEGON, Obvion en Rabobank. Allemaal hebben ze een andere rente en voorwaarden. Vergelijk alle geldverstrekkers voor uw beste keuze.

Hoeveel kan ik lenen met een generatiehypotheek?

Bij het afsluiten van een generatiehypotheek moet het kind minimaal 75% van de hypotheek zelf kunnen dragen. De overige 25% moet passen op het inkomen van de (groot)ouders.

Rekenvoorbeeld generatiehypotheek

Stel: het kind heeft een bruto jaarinkomen van €36.000,- en de partner €25.000,-. Dan zouden ze met de laagste 10 jaar vast rente van 3,45%, maximaal €273.400,- aan hypotheek kunnen krijgen. Ze hebben echter een woning op het oog van €350.000,-. Dan kan een generatiehypotheek uitkomst bieden. Ervan uitgaande dat de (groot)ouders die meetekenen voldoende inkomen hebben, kan de leencapaciteit worden opgerekt tot maximaal €364.500,-*.

Belangrijkste voor- en nadelen generatiehypotheek

– Meer hypotheek, waardoor de koopwoning tóch haalbaar is
– (Grootouders) hebben geen vermogen nodig om hun (klein)kind te helpen

Maar zijn er dan ook nadelen? Ja, helaas zijn die er ook..

– Lang niet alle geldverstrekkers bieden een generatiehypotheek aan
– Door meer te lenen wordt een groter risico aangegaan, zowel door kind als (groot)ouders
– Een generatiehypotheek kan niet worden gecombineerd met Nationale Hypotheek Garantie (NHG)
– Kind en (groot)ouders zijn via de hypotheek gebonden aan elkaar. Dit kan problemen geven bij een onverhoopte familieruzie