Eerste koopwoning tóch haalbaar

6 hypotheektips voor starters

 

In deze blog gaan we in op de mogelijkheden voor starters op de woningmarkt. Want ondanks de vele obstakels, zijn er tóch mogelijkheden. Deze mogelijkheden uiten zich in zes regelingen die we hieronder voor u op een rijtje zetten.

De afgelopen jaren zijn de huizenprijzen sterk gestegen waardoor het aanbod van betaalbare starterswoningen is gedaald. Wie een woning op het oog heeft, merkt dat de maximale hypotheek op basis van het inkomen flink tegenvalt. Daarom mag het geen wonder zijn dat starters soms de moed verliezen.

Daar staat tegenover dat starters nu gelukkig gebruik kunnen maken van een aantal interessante regelingen waardoor een eerste koopwoning haalbaar kan zijn. Met de 6 tips kunnen starters meer lenen of is een lagere investering nodig om de woning te kopen.

1. Aanvullende lening met SVn Starterslening

Is de maximale hypotheek niet toereikend? Met een SVn Starterslening naast de hypotheek, kunt u het verschil met de koopsom overbruggen. Starters kunnen tot €30.000,- extra lenen, afhankelijk van de gemeente waar de koopwoning staat. De SVn Starterslening
is een hypothecaire lening en overbrugt het verschil tussen de prijs van het huis en het bedrag dat u bij uw bank kunt lenen zodat u tóch voor een koopwoning kunt gaan. De Starterslening is dus een aanvulling op uw reguliere (eerste) hypotheek en kan worden
aangevraagd bij verschillende gemeenten in Nederland.

De looptijd van de SVn Starterslening is 30 jaar. De rente staat voor de eerste 15 jaar vast. Hierna wordt de rente herzien en opnieuw voor 15 jaar vastgesteld. Met de SVn Starterslening heb je de eerste 3 jaar geen maandlasten. Hier kunt u zien welke gemeenten de SVn Starterslening verstrekken.

2. Ruime belastingvrije schenking (jubelton)

Kopers tot 40 jaar mogen in 2022 nog een belastingvrije schenking ontvangen van €106.671,-. Volgend jaar komt deze zogenoemde jubelton te vervallen, waardoor het interessant is om dit jaar nog in actie te komen. Tot dit bedrag kunt u belastingvrij schenken
voor de aankoop van een woning, maar ook:

  • Het aflossen van de hypotheek
  • Onderhoud of verbetering van de woning
  • Het opvangen van een restschuld.

Een familieband is geen vereiste voor deze schenkingsvrijstelling. Wel moet de begunstigde (of de partner) tussen 18 en 40 jaar oud zijn. Het nieuwe kabinet Rutte IV wil de schenkingsvrijstelling flink versoberen. In het coalitieakkoord staat namelijk dat de jubelton per 2024 wordt geschrapt. Te verwachten valt dat dit jaar veel ouders nog een belastingvrije schenking willen doen.

3. Garantstelling door ouders

Ook in 2022 kunnen ouders garant staan voor de hypotheek. Dit kan op twee manieren:

  • Ouders kunnen meetekenen op de hypotheekakte voor het deel van de koopsom dat het kind momenteel niet aankan met het inkomen. Een aantal geldverstrekkers is bereid meer te lenen.
  • Ouders kunnen borg staan voor de gehele hypotheeksom. Bij een aantal geldverstrekkers kunt u dan 25% of 30% meer lenen. Stel de maximale hypotheek is nu €250.000,-. Met borgstelling kunt u ineens €325.000,- lenen.

Anders dan bij een schenking, is voor garant staan geen eigen geld nodig. Wel wordt het inkomen van de ouders getoetst. Ook moet worden aangetoond dat het kind op termijn de volledige hypotheek moet kunnen dragen.

4. Een familiehypotheek afsluiten

Bij een familiehypotheek wordt de benodigde hypotheeksom (deels) geleend van een familielid, in plaats van de bank. Op deze manier kan meer geleend worden. Samen bespreekt u de rente, looptijd en manier van aflossen. Doet u dit marktconform, dan is zelfs renteaftrek mogelijk. Ook kunt u ervoor kiezen om de rente en aflossingsverplichting jaarlijks terug te schenken. Een familiehypotheek afsluiten is niet eenvoudig. U dient alles goed vast te leggen bij een notaris.

5. Kopen met koopgarant regeling

Met een koopgarantregeling krijgen starters korting op de koopsom. Zo kunnen ze een woning kopen voor een prijs die 25% of 30% lager ligt dan de marktwaarde. De koopgarantregeling wordt vaak aangeboden door woningcorporaties of projectontwikkelaars. U wordt volledig eigenaar van de woning, maar financiert deze slechts deels. Bij verkoop van de woning moet u deze als eerste aanbieden aan de woningcorporaties of projectontwikkelaars. De winst (of het verlies) wordt gedeeld in de verhouding van de verleende korting.

6. Nieuwbouw speciaal voor starters

Bij nieuwbouwwoningen wordt vaak een deel van de woningen gereserveerd voor starters, voor een betaalbare prijs. Deze starterswoningen worden vaak toegewezen op basis van loting, waardoor overbieden niet nodig is. Een bijkomend voordeel is dat de woning direct aan alle duurzaamheidseisen voldoet. Hierdoor mag u ook meer lenen. Bij de maximale hypotheek mag €9.000,- tot €25.000,- worden opgeteld, afhankelijk van het energielabel. Tenminste als uw inkomen minimaal €33.000,- is. Veel geldverstrekkers geven tevens korting op de hypotheekrente bij een duurzaam huis. Dat is dus mooi meegenomen wanneer u bent ingeloot voor een nieuwbouwwoning.